Informații utile

Această secţiune a site-ului conţine informaţii utile pentru viitorii candidaţi la preoţie, etapele pregătirii lor profesionale din momentul absolvirii Facultăţii de Teologie, premergătoare intrării în cler, dar şi pentru preoţi, privitoare la obţinerea gradelor profesionale, concursuri sau transferuri din curicula lor profesională.

Cei care accesează această secţiune a sitului vor găsi, pe lângă programele şi subiectele pentru examenul de capacitate sau pentru ocuparea unui post în oraş, şi informaţii utile privitoare la actele necesare ce vor completa dosarul pentru diferitele concursuri la care vor dori să participe.

Secțiune pentru preoți

Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de catre personalul clerical

Actele necesare pentru dosarul de examen sau transfer a preoţilor:
1. Cererea adresată Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit.
2. Copie după diploma de licenţă şi foaia matricolă.
3. Adeverinţa privind ultimul grad profesional.
4. Memoriu de activitate vizat de protopop.
5. Recomandarea protopopului.
6. Declaraţie că va locui în parohie.
7. Curriculum vitae.
8. Cazier judiciar.

Programa examenului pentru parohiile din mediul urban o gasiti mai jos

Descarca aici…

Programa pentru ocuparea posturilor de preot – categoria interviu

Secțiune pentru candidații la preoție

Obţinerea binecuvântării arhiereşti de casatorie pentru viitorii candidaţi la preoţie: 

1. Cerere către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit
2. Adeverinţă de botez pentru viitoarea soţie.
3. Caracterizarea (recomandarea) preotului paroh pentru viitoarea soţie a candidatului.

Actele necesare completării dosarului de hirotonie:

1. Cerere de numire la parohie, adresată Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit
2. Copia actelor de studii: diploma licenţă şi foaia matricolă.
3. Copii xerox: carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie.
4. Adeverinţă de cununie religioasă.
5. Caracterizare din partea duhovnicului şcolii care îl recomandă pentru hirotonire.
6. Binecuvântarea de căsătorie.
7. Declaraţie că va locui în parohie şi că va păstori acolo cel puţin cinci ani.
8. Declaraţia soţiei că-şi va urma soţul în parohia pentru care va fi hirotonit.
9. Fişă personală (tip), care se eliberează după aprobarea hirotoniei
10. Recomandarea profesorului de Liturgică practică.
11. Adeverinţă privind susţinerea examenului de capacitate.
12. Cazier judiciar

Programa examenului de capacitate pentru personalul clerical pe care o gasiti mai jos.